wo

06

jun

2018

Ouders van thuiszitters worden achtervolgd door meldingen bij Veilig Thuis

 

Je hebt al een hele tijd niks van mij gehoord en dat is niet zonder reden.

Ons gezin kreeg te maken met een Veilig Thuis melding. Het onderzoek dat plaats vond, heeft een jaar geduurd. Een stressvol en belastend jaar, dat kan ik je alvast vertellen.

Mijn werk is stil komen te liggen omdat ik goed voor mijn kind en mijzelf moest zorgen. Even een tandje terug dus.

 

Mijn zoon is op 12 jarige leeftijd thuiszitter geworden. Daar is heel wat aan vooraf gegaan. Twee reguliere scholen, Speciaal Onderwijs en particulier Democratisch onderwijs. Doordat hij op de Democratische school uitgeschreven werd, kreeg ik hem nergens meer ingeschreven (te veel leerachterstand, te complex, geen plaats etc.). Hij kreeg daarom vrijstelling van leerplicht. Het Samenwerkingsverband kon zelfs met hulp van een onderwijszorgconsulent vanuit het Ministerie, niets voor ons betekenen. Je komt vervolgens terecht bij Jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd & Gezin financiert zorgtrajecten. Inmiddels is hij 15 jaar. Hij valt niet meer onder de thuiszitters omdat hij vrijstelling heeft van leerplicht en niet ingeschreven staat op een school.

 

Wij kwamen in 2015 terecht bij een instituut dat begeleiding en onderwijs beidt aan jongeren die begaafd zijn met daarnaast autisme en/of trauma. Na 1,5 jaar verklaarden zij zich handelingsverlegen. Ik vond als kritische ouder dat een instelling voor drop-outs, jongeren niet op straat mag zetten zoals veel scholen doen. Er was bovendien vanuit de gemeente extra geld beschikbaar gesteld om maatwerk voor mijn zoon te kunnen realiseren. Dus ook het Centrum voor Jeugd en Gezin pleitte ervoor om mijn kind daar te houden.

Ik kan mij dan in zoiets vastbijten. Achteraf zie ik in dat ik dit beter niet kan doen. Als de wil er niet is bij professionals, kun je niet meer samenwerken. Het gevolg hiervan was dat het instituut greep naar een groter machtsmiddel, namelijk een melding doen bij Veilig Thuis. 

 

Waar ging de melding over?

1. De indruk bestaat dat er sprake is van pedagogische verwaarlozing of pedagogische onmacht

2. Er zijn zorgen over de cognitieve/didactische ontwikkeling van uw zoon

3. Er zijn zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkelingen van uw zoon

 

Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk?

Er vinden verschillende gesprekken plaats. Het eerste gesprek is vooral informatief over hoe Veilig Thuis werkt. Ze vertellen bijvoorbeeld dat wanneer je vrijwillig meewerkt je dan overgeheveld wordt naar SAVE. Werk je tegen dan ga je terug naar Veilig Thuis. Wij kozen voor SAVE.

 

Dan komen er gesprekken met de ouders en met het kind zelf. Een keer op het kantoor van SAVE en een keer bij ons thuis.

 

Na dit gesprek wordt er geïnformeerd bij verschillende partijen die bij het gezin betrokken zijn geweest. Deze mensen geven hun mening. Deze mening is niet gebaseerd op feiten maar op hun indruk en mening. Bij ons werd er gesproken met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisarts, de Veilig Thuis melder, een onderwijszorgconsulent en een zorgaanbieder.

 

Ook kijken ze naar de meest recente onderzoeksverslagen en of wij adviezen opvolgden. Een ouder die hulp vermijdend is, is een ouder die tegenwerkt. 

 

Na een jaar komt SAVE dan met de uitslag van het onderzoek en advies.

 

Ik voelde mij overgeleverd aan de mening van een ander, bedreigd door de gevolgen die dit kan hebben. Gaan ze over op een OTS (Onder Toezicht Stelling), een UHP (Uithuisplaatsing)? Hoe gaan ze drang en dwang inzetten? Ik kon vanuit angst de melding moeilijk uit mijn hoofd zetten en ging twijfelen aan mijzelf. Doe ik het dan helemaal verkeerd, ligt het aan mijn opvoeding?

 

Ik weet ook dat Veilig Thuis niet aan waarheidsvinding doet en dat veel meldingen onterecht blijken te zijn. Het ontbreekt deze organisatie aan betrouwbare en valide onderzoeksmethode, zo stelt o.a. de sociaal pedagoog Harry Berndsen. ,, De informatieverzamelaars beschikken niet over de vereiste bekwaamheden om de leef- en opvoedsituatie van kinderen naar waarheid en volledig in kaart te brengen."

 

De uitslag van het onderzoek

1. Er bleek geen sprake te zijn van pedagogische verwaarlozing of pedagogische onmacht. 

2. Er zijn wel zorgen over de cognitieve/didactische ontwikkeling van mijn zoon.

3. Er zijn wel zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkelingen van mijn zoon.

4. De ouders zijn geen zorgmijders. Zij doen er alles aan om een goede plek te vinden voor hun kind zodat hij zich positief te kan ontwikkelen.

 

Vernietiging van het onderzoeksrapport

Als ouder kun je vervolgens een verzoek indienen om het onderzoeksrapport te laten vernietigen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Het vraagt om argumentatie maar het is gelukt!

 

Ik ben van mening dat de thuiszittersproblematiek niet bij Veilig Thuis thuis hoort. Daar help je deze ouders en kinderen niet mee. Het maakt alleen maar meer kapot.

 

meer lezen

do

03

mei

2018

Thuiszitters: 'Kijk naar de mogelijkheden en versterk die'

 

Anderhalf jaar lang leek een instituut voor begaafde drop-outs een vluchtheuvel voor thuiszitter Jesse (15, dyslexie, hoogbegaafd, hoogsensitief). Maar passende leerwegondersteuning bleef uit en uiteindelijk beriep het instituut zich op handelingsverlegenheid, vertelt moeder Ingrid. Opnieuw een dreun voor Jesse. Het werd een bewogen jaar, met een onterechte Veilig Thuis-melding, een verhuizing naar een fijnere woning én een recent gestart maatwerktraject.

meer lezen

wo

07

jun

2017

De vraag is of we een kind groot of klein willen krijgen en hoe?

 

Ons oude onderwijssysteem probeert brave burgers van ons te maken. Zo word je van jongs af aan geleerd om te voldoen aan verwachtingen van anderen en je te conformeren aan de norm. Maar worden kinderen hier groot of klein van?

 

We gaan daarbij uit van de maakbaarheid van de mens. Maar klopt dit wel? Kunnen wij van alle burgers makke schapen maken?

Een steeds groter groeiende groep kinderen valt uit in het onderwijs. Zij kunnen en willen niet voldoen aan de norm. Zij kunnen en willen geen makke schapen zijn.

 

Zo ook mijn eigen zoon. Tijdens mijn zwangerschap was hij al een dwarsligger die er niet op de normale manier uit wilde. Vanaf groep 1 laat hij al zien dat hij ongeschikt is voor het heersende schoolse klimaat. Hij veranderde van een nieuwsgierige en actieve kleuter in een kind dat zich ging verzetten tegen alles en iedereen die hem wat wilde opleggen. Een kind met een hoog ontwikkelingspotentieel maar het komt er op de een of andere manier niet uit in een schoolse setting. 

 

Luk DeWulf uit België spreekt over passief talent en zegt:

"Mensen die behoren tot de meest creatieve laag van deze maatschappij, maar die op een of andere manier passief talent zijn. Ze zijn slim, gepassioneerd (maar doen niet graag iets tegen hun zin), erg gevoelig, hebben een hoog rechtvaardigheidsgevoel, maar botsen vaak met school- en organisatiesystemen. En worden passief talent. Met een laag zelfbeeld, zonder diploma, in een burn-out en soms in een depressie."

 

meer lezen

zo

07

mei

2017

Thuiszitters vragen om ruimte en diversiteit. Dwang geeft wrevel.

De landelijke actieweek van de thuiszitters gaat morgen beginnen. 

Kinderen die thuis zitten vallen uit omdat het onderwijs niet past. Niet omdat er iets mis is met het kind of de ouders.

Het is dus een systeem gerelateerd probleem.

 

Steeds meer ouders zoeken naar maatwerkoplossingen buiten de bestaande kaders.

 

De staatssecretarissen van VWS en OCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een thuiszitterspact gesloten. Zij verbinden zich hiermee aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

 

In de actie week zijn er veel activiteiten in het hele land. Hier kunt u het programma bekijken.

http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/actieweek/

 

Een aflevering van Zembla over passend onderwijs en thuiszitters. 

meer lezen 0 Berichten

wo

03

mei

2017

Mogen zijn wie je bent, dat is geluk !

OVER OPVOEDING | ONDERWIJS | THUISZITTERS |   HOOGBEGAAFDHEID | HOOGSENSITIVITEIT | DENKEN IN MOGELIJKHEDEN | ONT-LABELEN | TALENTONTWIKKELING | NEURODIVERSITEIT 

 

meer lezen 0 Berichten

 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863

 

Dudokkwartier 37

3723 AW Bilthoven

 

Facebook: Gaaf Kind (openbare groep)