Wie ben ik?

Mijn naam is Ingrid Verkuil. Ik heb ruim 20 jaar ervaring met kinderen in het regulier en speciaal onderwijs, met labels zoals dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, autisme spectrum stoornissen.

Behalve de opleiding tot Remedial Teacher en de opleiding tot Dyslexie Specialist, heb ik de universitaire studie pedagogiek afgerond.

Naast een eigen praktijk begeleid ik op scholen kinderen individueel of in groepjes die extra ondersteuning nodig hebben.

10 jaar geleden heb ik een Plusklas voor (hoog)begaafden kinderen opgestart op een school in Utrecht waar ik jaren de plusklassen heb gedraaid. 

 

Mijn kijk op gelabelde kinderen is de laatste jaren erg veranderd. In plaats van te kijken naar de problemen, kijk ik nu vooral naar de mogelijkheden.

 

Als talentcoach wil ik vooral aandacht geven aan wat goed gaat en minder aan wat niet goed gaat.

Wat je aandacht geeft groeit!

Ik focus mij dus op de sterke kanten van het kind.

 

Mijn kracht ligt in het feit dat ik ervaringsdeskundige ben. Zelf ben ik lang een onderpresteerder geweest, liet ik niet zien wie ik was en  had ik een fixed mindset.

Pas op volwassen leeftijd heb ik mijn fixed mindset omgebogen naar een growth mindset en ben ik doelgericht met mijzelf aan de slag gegaan.

Ik zie snel waar de talenten en kwaliteiten van mensen zitten door goed te kijken en te luisteren.

 

Mijn eigen zoon waar meerdere labels opgeplakt kunnen worden, laat mij steeds een spiegel zien. Het gaat om vertrouwen, verbinding en je kind totaal accepteren in wie hij of zij is. Om dit te kunnen moeten ouders ook vaak aan de slag met zichzelf. Zelfacceptatie en kindacceptatie zijn twee zijden van dezelfde medaille. Het is dus een uitdagend proces dat in gang wordt gezet.

 

Bij ouders en kinderen zie en voel ik waar de pijn zit. Vanuit een oordeelvrije houding kan ik mensen helpen tot acceptatie te komen van de last die zij dragen en laat ik mensen zelf de oplossingen bedenken die passend zijn. We praten/kijken/voelen vooral (over) emoties, over niet gezien worden, over niet gekend worden.

Ouders kennen hun kind het best. Deze informatie is zeer bruikbaar en essentieel om het kind weer verder te brengen.

 

Je leert je leven lang door. Om weer een stap verder te komen heb ik de Master Opleiding Talentbegeleider bij Novilo gevolgd. Tijdens deze gevorderde opleiding heb ik mij bezig gehouden met vraagstukken zoals:

 

Hoe begeleid ik echt vastgelopen kinderen?

Hoe ga ik om met een zwaar disharmonisch profiel?

Hoe begeleid ik de zwaar getraumatiseerde leerlingen?

Hoe ontsteek je het vuur?

Hoe ontwikkel je verantwoordelijkheid?

Hoe ontdek je het beste wat je passies en talenten zijn?

Hoe zit het met instrinsieke en extrinsieke motivatie?

Wat zijn de overeenkomsten in manier van leren tussen hoogbegaafden, mensen met autisme, AD(H)D-ers, dyslecten en beelddenkers?

Hoe belangrijk is je verbonden voelen met andere mensen?

Hoe belangrijk is gelijkwaardigheid en inspraak tussen kinderen en volwassenen?

Moeten we wel de nadruk leggen op prestaties of creëer je er onderpresteerders mee en faalangstige kinderen?

 
Wat je aandacht geeft groeit!
Wat je aandacht geeft groeit!

 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863