AD(H)D, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid...... probleem of gave?

 

GAAF KIND wil kinderen die zich anders ontwikkelen dan de norm, of niet goed passen in het reguliere onderwijssysteem, helpen hun talent(en) te ontdekken.

We gaan opzoek naar het verborgen vuur. Er wordt daarbij rekening gehouden met de leerstijl van het kind.

 

Sir Ken Robinson gebruikt de metafoor van de landbouw:

In een zaadje zit het talent om te groeien tot een plant. Een plant heeft een eigen tempo, eigen mogelijkheden of wel talenten. Je kunt planten niet sneller laten groeien door er blaadjes aan te plakken.

 

Kinderen laten voorkeuren zien voor activiteiten of vakgebieden. De kunst is om ze daarin te vertrouwen en ze te ondersteunen bij het volgen van hun eigen kompas.

 

Goed kijken en luisteren is dus belangrijk, kinderen de ruimte geven zich te ontwikkelen op gebieden waar ze een voorkeur voor hebben.

 

Veel kinderen verliezen plezier in onderwijs en daarmee het vertrouwen in hun eigen kunnen, ergo zelfvertrouwen. We noemen dat dan faalangstig zijn....

Niemand schijnt te willen inzien, dat voor veel kinderen extra tijd in hun ontwikkeling, meer ruimte, uitgaan van talenten en het uitgaan van hun leerstrategie wel eens een sleutel zou kunnen zijn.

 

We stellen bij steeds meer kinderen allerlei ontwikkelingsstoornissen vast. We labellen hen. Maar als we eens beter kijken naar wat deze kinderen ons willen laten zien, dan spiegelen ze ons de volgende boodschap:

Zij zeggen ons, dat zij niet gezien en niet gekend worden en dat wat we van hen willen niet passend is en voor hen een onmogelijk lijkende opdracht.

 

GAAF KIND wil van kinderen met een label naar mensen met mogelijkheden, kleurrijk en uniek in hun persoonlijkheid. Elk mens is ergens goed in en het is een kunst dat te ontdekken. De innerlijke kracht wordt dan aangesproken en talenten en kwaliteiten worden versterkt.

 

GAAF KIND laat kinderen ontdekken, onderzoeken en experimenteren, stelt de juiste vragen en draagt het juiste materiaal aan. Brengt kinderen in de juiste (natuurlijke) omgevingen en doet een stap terug om te volgen op afstand.

 

 

Elk kind wordt geboren met andere eigenschappen. En daarom is eigenlijk elk kind hoogbegaafd. Punt uit!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De ontdekking

 

Als je goed om

je heen kijkt

zie je dat alles

gekleurd is


 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863