Mogen zijn wie je bent, dat is geluk !

OVER OPVOEDING | ONDERWIJS | THUISZITTERS |   HOOGBEGAAFDHEID | HOOGSENSITIVITEIT | DENKEN IN MOGELIJKHEDEN | ONT-LABELEN | TALENTONTWIKKELING | NEURODIVERSITEIT 

 

 

~ Mogen zijn wie je bent, dat is geluk! is het sterk autobiografische verhaal van een moeder op zoek naar oplossingen voor een grote groep sensitieve kinderen. Kinderen die onnodig en vaak foutief gelabeld worden en uitsluiting of afkeuring ervaren, waardoor hun de ware identiteit ontzegd wordt. ~

 

Ingrid Verkuil beschrijft vanuit haar eigen ervaringen wat er zou moeten veranderen aan het huidige onderwijssysteem en wat we kunnen leren van kinderen die buiten de norm vallen. Ze liep zelf tegen allerlei blokkades aan toen haar zoon Jesse vastliep op school en thuiszitter werd. Het veranderde haar visie op gediagnosticeerde kinderen en het onderwijs enorm: ‘In onze maatschappij krijgen kinderen veelvuldig labels zoals AD(H)D, autisme en dyslexie. Ik daag iedereen uit – ouders, leerkrachten, hulpverleners en de politiek – om deze kinderen anders te bekijken. Niet als ‘abnormaal’ of kinderen met een stoornis, maar als unieke kinderen met bijzondere talenten. Deze kinderen zijn creatieve en intuïtieve denkers die een klokkenluidersfunctie hebben in onze samenleving. Ze zijn Mooi Anders.’

 

Er is niet één juiste weg en niet één oplossing, maar als we positieve verandering in mensen, organisaties en systemen willen bewerkstelligen, dienen we eerst onszelf te veranderen.

 

“Ingrid maakt van haar hart geen moordkuil. Dat hart zit op de goede plek en het klopt. In dit boek maakt ze ouders en andere opvoeders wakker en roept ze op om niet de diagnose centraal te stellen, maar het unieke kind. Ieder kind is ergens de beste in, is mijn lijfspreuk. Ingrid vertelt waarom het zo ontzettend belangrijk is dat kinderen volwassenen ontmoeten die in het kind een winnaar zien. Wat mij betreft sturen we dit boek per ommegaande op naar Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs. Mijn boek heeft hij al.” - Ivo Mijland, auteur van Ik ben toch té gek! –

 

Over de auteur:

Ingrid studeerde af als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft jaren gewerkt in het (speciaal) onderwijs als leerkracht, remedial teacher en dyslexiespecialist én was begeleider van hoogbegaafde kinderen. Ze coacht nu kinderen en ouders van kinderen die Mooi Anders zijn.

 

Voor wie?

Voor ouders, hulpverleners, pedagogen, psychologen, psychiaters, leraren, beleidmakers, (talent)begeleiders en andere mensen die met sensitieve kinderen en jongeren te maken hebben die MOOI ANDERS zijn en zonder oordeel, vanuit het hart naar deze doelgroep én zichzelf willen te kijken.

 

Extra:

Met een voorwoord van Marcel van Herpen van het Centrum voor Pedagogisch Contact en Anniek Oosting van Lichtflits, een aanbeveling van Ivo Mijland van Ortho Consult, gedichten van Aart van Wijk, Ben Kuipers, Jacqueline de Weerd en Anniek Oosting plus een verhaal van Antoine van Staveren uit 'Hartsverhalen voor iedere HSP'. And last but not least: Wilfred Bastiani over zijn alternatief voor de DSM.

 

 

WAT KUN JE VERWACHTEN IN DE VERSCHILLENDE DELEN VAN DIT BOEK  

 

DEEL I

MAG JE ZIJN WIE JE BENT?

We worden als mens beïnvloed door onze omgeving. Wat doet opvoeding en onderwijs met jouw ontwikkeling als mens? Helpt het jou om te ont-wikkelen of word je er alleen maar in-gewikkeld van?  

 

DEEL II

VERHALEN

In 5 verhalen (het verhaal van Jesse, Ingrid, haar familie, Lien en Ria) laat Ingrid zien wat het effect is van een diagnose op een kind en wat doet dit met opvoeders? 

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. Welke waarden en normen, mindset (manier van denken) en familiepatronen worden er doorgegeven?  

 

 

DEEL III

DIAGNOSES EN PASSEND ONDERWIJS 

Welke voor- en nadelen zitten er aan een diagnose? Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs zorgplicht gekregen. Wat beoogt de Wet passend onderwijs eigenlijk? 

 

DEEl IV

ANDERS KIJKEN NAAR AD(H)D, AUTISME, DYSLEXIE HOOGBEGAAFDHEID EN HOOGSENSITIVITEIT 

Mensen waarbij de rechter hersenhelft dominant is, leren anders. Hoe leren zij? Wat heeft dit voor een consequenties voor het onderwijs? Wat is de zin en onzin van intelligentietests? Waarom worden hoogbegaafden vaak verkeerd gediagnostiseerd? Wat heeft hoogsensitiviteit hiermee te maken? Waarom zou er een alternatief moeten komen voor de DSM? Hoe kun je anders kijken naar autisme, AD(H)D, dyslexie en hoogbegaafdheid? 

 

DEEL V

WAT SPIEGELEN KINDEREN?  

De wereld is een reflectie van jezelf. Mensen in jouw omgeving kun je gebruiken als spiegels. Wat spiegelt mijn of dit kind? Wat spiegelen kinderen die thuis zitten? Wat zegt dit ons en wat vraagt dit van opvoeders en onderwijs? Om je mindset (manier van denken) te veranderen is het essentieel dat je leert bewustzijn te ontwikkelen. Hoe doe je dat? Wat zeggen emoties ons? Waarom is empathie, gelijkwaardigheid en geweldloze communicatie zo belangrijk? Waarom zou je je kwetsbaarheid laten zien? Hoe kom je van angst naar vertrouwen? Hoe kun je je ontdoen van alle wikkels die in de loopt der jaren rond je zijn gehangen door opvoeding, onderwijs en je sociale omgeving?  

 

 

DEEL VI

 

OPLOSSINGEN OM DIVERSITEIT, UNICITEIT EN CREATIVITEIT BETER TOT HUN RECHT TE LATEN KOMEN

 

Welke oplossingen en ideeën hebben we voor gepersonaliseerd leren? En welke maatwerk oplossingen hebben we al voor thuiszitters en drop-outs? Waarom werkt de Wet Passend Onderwijs niet? 

 

DEEL VII

MAATWERK ONDERWIJSCONCEPT MOOI ANDERS! 

Voor gevoelige kinderen die anders leren en/of dreigen vast te lopen in het onderwijssysteem, heeft Ingrid een maatwerk onderwijsconcept bedacht: MOOI ANDERS! Het concept kan zo overgenomen worden door mensen die zich geroepen voelen om voor deze groep kinderen iets te betekenen. Het accent ligt op talentontwikkeling, persoonlijke vorming en onderzoekend/ondernemend leren. Er wordt gedacht vanuit de Positieve Psychologie en Spiral Dynamics. Dit concept kan ingebed worden in een school  maar kan ook gerealiseerd worden op een andere locatie dan school of thuis. 

 

 

 

DEEL VIII

THUISZITTERS EN DE RECHTEN VAN HET KIND

 

Thuiszitters laten ons zien dat je niet alleen leert op school. Leren doe je overal en je leert vooral van het leven zelf, je hele leven lang. Wat zou er moeten veranderen aan de Leerplichtwet? Wat zou er moeten gebeuren met het onderwijsbudget dat per leerling gekoppeld is aan school? 

  

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Hoe gaat het met de nieuwe verantwoordelijkheid die gemeenten hebben voor de Jeugdzorg? Met de nieuwe Jeugdwet moet voorkomen worden dat ouders verdwalen in het systeem maar zou dit de werkelijke reden zijn? Voelen gemeenten en samenwerkingsverbanden zich al gezamenlijk verantwoordelijk voor kinderen die buiten de boot vallen? Hoe gaat het Ministerie van OCW om met het Internationale Verdrag tot bescherming van de Rechten van het Kind? 

 

DEEL IX

CONCLUSIES EN DANKWOORD 

 

Je kunt mij volgen op Facebook:

1. Mogen zijn wie je bent, dat is geluk

2. Gaaf Kind

3. De Reis van Pippi Langkous

 

Voor meer informatie over mijn boek verwijs ik je naar mijn website: www.gaafkind.nl 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863