Mogen zijn wie je bent, dat is geluk!

De klokkenluidersfunctie van kinderen met labels, als spiegel voor onze samenleving

Over opvoeding | onderwijs | thuiszitters | ont-wikkeling | hoogbegaafdheid | hoogsensitiviteit | denken in mogelijkheden |

ont-labelen | talentontwikkeling | neurodiversiteit

________________________________________________________________________

 

Net als Pippi, lukt het hem niet om op school te zitten. Ingrid ’s zoon Jesse zit thuis en leert van het leven zelf. Soms is dat best eenzaam want Jesse wil met zijn vrienden op avontuur. Maar hoe doe je dat als iedereen op school zit? Jesse heeft behoefte aan avontuur, vrijheid en bewegen. Heel veel bewegen. Freerunning is daarom zijn favoriete sport. Zijn trainer begrijpt dit. Hij daagt zijn leerlingen uit, geeft vrijheid en ruimte voor ieders eigenheid, op een veilige en humorvolle manier. Je kunt het lezen in het boek ‘Mogen zijn wie je bent, dat is geluk!’ geschreven door Ingrid Verkuil.

 

Jesse op het Breukpopfestival
Jesse op het Breukpopfestival

 

Al op jonge leeftijd kwam Jesse in het medisch circuit terecht en kreeg diagnoses als Gilles de la Tourette, ADHD, autisme en dyslexie. Hij liep vast vanaf groep 1. Van de vier scholen, waaronder twee reguliere basisscholen, een democratische school en een school voor speciaal onderwijs, waren er drie handelingsverlegen. De laatstgenoemde school adviseerde een opname in de psychiatrie. Thuis zag Ingrid een heel ander kind dat zich autonoom en natuurlijk ontwikkelde. Ze besloot de medische wereld te verlaten en te vertrouwen op haar eigen intuïtie.

 

"Jesse ontwikkelt zich vanuit zijn ‘natuur’. Hij leert door doen. Ervaringsgericht. Ga je hier tegen in, leg je hem dingen op waar hij niet achter staat, dan ontstaat er frustratie. Op school wordt hij gezien als onhandelbaar of lastig trainbaar. Ook de maatschappij bestempelt dit type jongens gauw als crimineel. Ze zouden moeten worden heropgevoed. Toen zij opname adviseerden brak mijn klomp. Ik herkende niet dat de school het over mijn kind had. Bij het Centrum voor Creatief Leren kreeg hij een second opinion. Mijn zoon bleek niet autistisch. Er was sprake van een misdiagnose. Wel zagen zij tekenen van hoogbegaafdheid.” 

 

 

DE LINK TUSSEN THUISZITTERS EN HET REGULIERE ONDERWIJSSYSTEEM

 

Het lijkt alsof er steeds meer kinderen zichtbaar worden, die ‘anders’ zijn. Dit anders zijn uit zich in gedrag dat te maken heeft met kwaliteiten als hooggevoeligheid, sterk intuïtief zijn, wijs zijn, hoogbegaafdheid, hyperactiviteit en rebels tot teruggetrokken gedrag. Zij vragen om een andere manier van benaderen bij opvoeding en onderwijs.

 

In het boek vertelt Ingrid dat je de problematiek rond ‘anders zijn’ en thuiszitters veel breder moet zien. Het is een maatschappelijk probleem en heeft alles te maken met hokjes denken waardoor steeds meer kinderen/mensen worden buitengesloten.

We zouden dus moeten werken aan een mentaliteitsverandering en bewustwording. Kinderen die thuiszitten hebben (vaak ongewild) een klokkenluidersfunctie: Zij zeggen dat zij niet worden gezien voor wie ze zijn of niet mogen zijn wie ze zijn.

Helaas komen deze kinderen/jongeren in het huidige onderwijssysteem niet tot hun recht. 

 

CREATIEF TALENT, GEEN STOORNISSEN!

 

In mijn boek noem ik een aantal oplossingen, gebaseerd op de aanname dat kinderen met labels niet stuk zijn. Het betreft creatief talent, geen stoornissen. Zij hebben andere kwaliteiten en die hebben we in de toekomst heel hard nodig! Het gaat om diversiteit en uniciteit, net als in de natuur. Hoe diverser, hoe sterker.

Deze kinderen verdienen het vertrouwen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Onze maatschappij is helaas gericht op aanpassen en angst aanwakkeren. Lukt het niet op school? Dan wordt er naar het kind en/of de ouders gewezen. Stop er een pilletje in, plak er een stempeltje op, zodat ook zij zich gaan aanpassen."

Door jarenlange ervaring in het onderwijs kwam Ingrid heel veel onbenut creatief talent tegen en is zij zich gaan verdiepen in wat creatief begaafde kinderen nodig hebben. Volgens Ingrid worden talenten zichtbaar wanneer je anders leert kijken naar autisme, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, AD(H)D en dyslexie.

 

De Wet passend onderwijs wil toe naar inclusief onderwijs waarbij niemand wordt buitengesloten. Toch werkt de Wet passend onderwijs niet zegt Ingrid en zij legt uit waarom. "Ons onderwijssysteem is verouderd, legt te veel op en is dichtgetimmerd door wetten. Hierdoor krijgen scholen te weinig ruimte voor innovatie. We moeten toe naar gepersonaliseerd leren waarbij rekening gehouden wordt met kinderen die anders denken en leren." 

 

Ingrid heeft een maatwerk onderwijsconcept bedacht voor gevoelige kinderen die visueel-ruimtelijk en ervaringsgericht leren. Het accent ligt op talentontwikkeling, persoonlijke vorming en onderzoekend/ ondernemend leren vanuit de Positieve Psychologie en Spiral Dynamics. Deze visie komt onder meer terug in het advies van het Platform Onderwijs 2032 en in de discussie rondom 21e eeuwse vaardigheden. Dit onderwijsconcept kan ingebed worden in een school, op een andere locatie dan school of thuis.

 

STOPPEN MET OORDELEN

 

De wereld is een reflectie van jezelf. Als een kind niet voldoet aan de norm, zegt dat meer over ons dan over het kind. Kinderen houden ons deze spiegel voor.

 

"We moeten eerst zelf ont-labelen. Van daaruit leer je zonder oordeel vanuit onvoorwaardelijke liefde naar deze kinderen kijken en zie je prachtige kwaliteiten. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. Roept een kind bij jou frustratie op, dan heeft dit vaak te maken met je eigen onverwerkte pijnstukken uit het verleden."

Een persoonlijk verhaal vanuit het hart omdat Ingrid het van binnenuit voelt en ervaart. 

 

EXTRA

 

Met een voorwoord van Marcel van Herpen van het Centrum voor Pedagogisch Contact en Anniek Oosting van Lichtflits, een aanbeveling van Ivo Mijland van Ortho Consult, gedichten van Aart van Wijk, Ben Kuipers, Jacqueline de Weerd en Anniek Oosting plus een verhaal van Antoine van Staveren van EszenzZ Centre uit ‘Hartsverhalen voor iedere HSP’. 

And last but not least vertelt Wilfred Bastinani over zijn ontworpen alternatief voor de DSM.

 

Over de auteur: Ingrid Verkuil heeft jaren gewerkt in het (speciaal) onderwijs als leerkracht, remedial teacher, dyslexie-specialist en was coördinator en begeleider van hoogbegaafde kinderen. Zij is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijks Universiteit Utrecht, heeft de gevorderde opleiding Talentbegeleider bij Novilo gevolgd en coacht nu kinderen die Mooi Anders zijn. 

 

Het boek is te bestellen via de website: www.gaafkind.nl

 

Ingrid Verkuil: "Een boek schrijven? Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik dat wel kan." (Pippi Langkous)
Ingrid Verkuil: "Een boek schrijven? Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik dat wel kan." (Pippi Langkous)

Reactie schrijven

Commentaren: 0

 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863