Onderpresteerders

 

ONDERPRESTEREN

 

Onderpresteren wil zeggen dat de prestaties (veel) lager liggen dan op grond van de capaciteiten van de leerling verwacht wordt. Er is dus sprake van een discrepantie tussen aanleg en prestatie.

 

Hoe ontstaat het?

Meestal is er sprake van een mismatch met school, programma en andere leerlingen.

Factoren die van invloed zijn op onderpresteren zijn: school, gezin en persoonlijkheid.

 

Jan Kuipers noemt de volgende schoolfactoren:

- Ontoereikende signalering

- Ontoereikend aanbod

  . Lage inspanning, goed resultaat, demotivatie

  . Te weinig ruimte voor creativiteit

  . Te weinig aandacht voor metacognitieve vaardigheden

- Ontoereikende pedagogische kwaliteiten van de leerkracht

 

Gezinsfactoren:

- miscommunicatie met omgeving

- Aangeleerde afhankelijkheid > hulpeloos opstellen loont

- Onvoldoende sturing

- Onrealistische verwachtingen (te laag of te hoog)

- Verstoorde relatie ouders/school

 

Kenmerken van het kind:

Whitley noemt:

- Hebben gebrek aan zelfdiscipline

- Nemen geen verantwoordelijkheid voor zichzelf

- Offeren niets op voor de toekomst

- Zijn afhankelijk in hun werk

- Bang voor gevoelens van persoonlijke verantwoordelijkheid

- Gebruiken excuses die hen niet-verantwoordelijk houden

- Liegen tegen zichzelf en anderen

- Leren niet hun emoties te beheersen

- Hebben gebrek aan inzicht en zelfkennis

 

 


 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863

 

Dudokkwartier 37

3723 AW Bilthoven

 

Facebook: Gaaf Kind (openbare groep)