Gevoelige kinderen

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Ik zie ik zie wat jij niet ziet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVOELIGE KINDEREN

 

Gevoelige kinderen ontvangen meer prikkels en hebben soms moeite deze te ordenen. Ongeveer 20% van de kinderen is hooggevoelig. Sommige kinderen worden hierdoor stil en dromerig andere kinderen juist druk.

 

Ze zien, voelen en weten vaak dingen die anderen niet goed begrijpen. Gevoelige kinderen voelen zich vaak eenzaam en zijn kwetsbaar. Ze beschikken over bijzondere talenten die gekoesterd mogen worden. Gevoelige kinderen kunnen leren:

 

- gevoelens onder woorden te brengen

- zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen

- zich beter te ontspannen, te concentreren en positief te denken

- zichzelf te beschermen voor de gevoelens en invloeden van

   anderen

 

Veel voorkomende kenmerken van gevoelige kinderen zijn:

 

- dromerig en fantasierijk

- als regels opgelegd worden vanuit een autoriteit en niet

   begrepen worden, voelen ze zich opstandig worden

- hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel

- voelen zich heel verantwoordelijk (trekken schaamte, schuld

   naar zichzelf toe)

- voelen zich vaak anders

- hebben meer tijd en rust nodig om prikkels te verwerken (snel

   overprikkeld)

- denken veel na en bekijken de dingen van alle kanten

- merken meer details en nuances op

- denken in beelden en vergeten soms dat anderen niet kunnen  

   meekijken in hun hoofd

- nemen taal vaak letterlijk wat tot verwarring en onzekerheid kan

   leiden

- leren makkelijker van visualisaties/voorbeelden dan van

   taalinstructies

- werken graag in hun eigen tempo

- kunnen zich heel gemakkelijk inleven

- voelen stemmingen en emoties van anderen aan en nemen deze 

   (vaak onbewust) over

- zijn behoedzaam bij nieuwe situaties (hebben tijd nodig om te 

   wennen

- hebben vaak verborgen talenten (en onderschatten deze zelf)

- zijn perfectionistisch en lijden vaak aan faalangst

- houden van rust en stilte (ook al geven ze niet altijd die indruk 

   en kunnen ze zelf soms behoorlijk druk zijn

- zijn steeds opzoek naar een authentiek contact, diepe ver-

   bondenheid en bevestiging in hun omgeving

- ze zijn snel diep ontroerd (hebben een grote innerlijke wereld,

   alles komt diep binnen en blijft lang hangen

- zijn soms fysiek gevoeliger: allergieën, last van etiketjes in de

   kleren, textuur van gerechten

 

(Hoog)gevoelige kinderen hebben vaker labels zoals

(hoog)begaafd, autisme, dyslexie en AD(H)D.

 

Professor Elke van Hoof over hoogsensitiviteit
Ik weet wat het is om je anders te voelen.
29-06-2015
Artikel HSP Hooff.docx
Microsoft Word document 20.7 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dabrowski noemt deze gevoeligheden overexcibilities en onderscheidde er vijf:

1. psychomotorisch

2. sensueel

3. intellectueel

4. beeldend

5. emotioneel


 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863

 

Dudokkwartier 37

3723 AW Bilthoven

 

Facebook: Gaaf Kind (openbare groep)