a-synchrone ontwikkeling


VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN IN ÉÉN KIND

 

Kinderen met een a-synchrone ontwikkeling hebben verschillende leeftijden in één kind. Dit kan heel verwarrend zijn voor de omgeving van het kind en ook voor het kind zelf.

In de begeleiding met hoogbegaafde kinderen herken ik hoe de verschillende ontwikkelingsgebieden uit elkaar kunnen lopen. Hoe hoger het IQ, hoe groter de verschillen kunnen zijn.

Deze kinderen worden er heel onzeker van, worden vaak op de verkeerde manier aangesproken, dan onderschat, dan overschat.

Hij of zij krijgt verkeerde aannamens over wie hij of zij is, en de omgeving snapt het ook niet goed.

 

Het onderwijssysteem met jaarklassen en lesmethoden is vaak niet passend voor deze kinderen. Een onderwijssysteem waarbij goed wordt gekeken naar het kind, waar het kind centraal staat, zien begeleiders of leerkrachten vaak wel wat nodig is. Leren op eigen niveau en leren vanuit eigen interesses zou passender zijn.

 

Soms is het fijn voor zo'n kind om mee te draaien in een plusklas of verrijkingsklas. Daar kan het kind leren om met zijn a-synchrone ontwikkeling om te gaan. Er kan uitleg worden gegeven, het kind kan ervaren dat er ook andere kinderen zijn die zich op een andere manier dan het gemiddelde kind ontwikkelen. Het kind kan er over praten en zichzelf hierin leren kennen.

 

 

a-synchrone ontwikkeling.docx
Microsoft Word document 72.6 KB

 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863

 

Dudokkwartier 37

3723 AW Bilthoven

 

Facebook: Gaaf Kind (openbare groep)